Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Toraz, s.r.o., Cottbuská 20, 04023 Košice, IČO: 44918291. Na zabezpečenie plnenia našich služieb pre Vás, potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných údajov. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa riadime.

Pred objednávkou v našom obchode je možné sa najprv zaregistrovať. Tím získate prehľad o Vašich objednávkach a taktiež pri nákupe nebudete musieť opakovane zadávať Vaše údaje. Registrácia je dobrovoľná a objednávku je možné realizovať aj bez registrácie.

Pri objednávke a registrácií poskytujete nasledujúce údaje o Vás:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa (pre zasielanie informácií ohľadom nákupu, resp. registrácie a ďalšej komunikácie)
  • Telefónne číslo (pre prípadný rýchly kontakt s Vami)
  • Fakturačná adresa (adresa, ktorá bude uvedená na faktúre)
  • Doručovacia adresa (adresa, kam bude doručený tovar v prípade, že je rozdielna od fakturačnej)
  • Pokiaľ ste firma či SZČO, tak aj Názov firmy, IČO a IČ DPH (údaje budú uvedené na faktúre)

Údaje uchovávame v našej chránenej databáze, ktorú technicky zabezpečuje náš subdodávateľ v rámci Európskej únie. Údaje budú taktiež prenesené do nášho účtovníctva.

Kontrolu a zmeny údajov v registrácií je možné vykonať kedykoľvek po prihlásení do obchodu. Zmeny v doposiaľ nerealizovaných objednávkach alebo zrušenie je možné vykonať telefonicky alebo emailom.

Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre potreby prevádzkovateľa a na zabezpečenie realizácie Vašej objednávky. Údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme iným subjektom, s výnimkou tých, ktorý sú potrebný na realizáciu Vašej objednávky alebo zabezpečujú chod prevádzkovateľa. Jedná sa napríklad o dopravné spoločnosti (poskytuje sa adresa doručenia) či správcu účtovníctva.

Súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám alebo verejnosti, ale nikdy podľa nich nesmie byť možné identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Naše stránky využívajú k svojmu chodu JavaScript, cookies a dočasné dáta. Tieto technológie sú používané ku spríjemneniu fungovania stránky, napríklad pre detaily obrázkov či ukladaniu dočasných dát (napr.: identifikácia návštevy, obsah košíka, zdroj návštevy a pod). Taktiež môžu byť využívané aj prvkami stránky, ktoré sú poskytnuté od tretích strán. Menovite, stránka využíva k auditu návštevnosti systém Google Analytics, ktorý spomínané technológie využíva na zisťovanie niektorých špecifických údajoch o návštevníkoch. V žiadnom prípade nie sú tieto technológie na tejto stránke používané ku škode návštevníkovi.

Registráciou alebo vyplnením objednávky udeľuje fyzická osoba ako dotknutá osoba súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle §11 Zákona 122/2013 Z.z. za účelom spracovania Vašej objednávky a kontaktovaní v súvislosti s našou ponukou. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má ďalej podľa §28 zákona 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, na informáciu o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej informácie, na zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych a neúplných, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona a na blokovania svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.